Oosterhoorn Medezeggenschap is een klein professioneel en dynamisch bureau met bijzondere producten en een doeltreffende aanpak. U bent bij ons aan het juiste adres voor een actuele visie op medezeggenschap en op de daaraan gerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten organisaties. Dit alles gestoeld op onze jarenlange ervaring binnen de medezeggenschap.

Onze visie op medezeggenschap

De OR neemt zijn verantwoordelijkheid en realiseert een toegevoegde waarde voor de medewerkers en de organisatie. Dit alles gebaseerd op:

  • Door de OR geformuleerde visie op zijn rol binnen de organisatie en jaarlijks te formuleren speerpunten
  • Een effectief en constructief overleg met de bestuurder en Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht
  • Een inspirerende en respectvolle interne samenwerking
  • Een interactief contact met de medewerkers en netwerkcontacten binnen en buiten de organisatie
  • Een resultaatgerichte interne werkwijze
  • Een flexibele en doeltreffende opstelling van de OR
  • Het aanspreken van het lerend vermogen van de OR-leden.

Visie op scholing

Scholing moet de OR en zijn individuele leden verder ontwikkelen. Dit maakt het werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan, teamontwikkelingsplan en het aanbieden van workshops op verschillende niveaus tijdens een training belangrijk. Dit vraagt ook om de te hanteren methodieken af te stemmen op de cursisten. Onze visie is dat het zelf ervaren tijdens trainingen zijn vruchten afwerpt. Daarom bevorderen wij een zo groot mogelijke eigen inbreng van de cursisten door het gebruik van interactieve werkvormen.

De studiebelasting voor onze trainingen varieert en is afhankelijk van de inhoud en duur van de met u afgesproken trainingen. In ieder trainingsprogramma zijn diverse voorbereidingsopdrachten opgenomen. Dit vraagt een maximale voorbereiding van de training van twee uur.

Tijdens de trainingen werken wij zo veel mogelijk vanuit uw eigen praktijk. Waarbij wij materiaal en te hanteren oefeningen afstemmen op uw situatie. Vanzelfsprekend verzorgen wij het verslag van uw training, voorzien van een actiepuntenlijst. Op onze beurt verwachten wij van de deelnemers een grote eigen inbreng. Om zo met elkaar te werken aan een verdere ontwikkeling van de medezeggenschap in uw organisatie en van de individuele OR-leden.

Visie op samenwerking

Flexibiliteit in uw samenwerking met Oosterhoorn Medezeggenschap staat voorop. Dus bespreken wij met u welke diensten voor u het meest effectief zijn: open inschrijvingen, maatwerktrainingen, advies, coaching, brainstormsessies, ondersteuning bij OR-verkiezingen, noem maar op. Waarbij wij u adviseren en in overleg met u de inhoud, vorm, datum en locatie vaststellen. Flexibiliteit ook in actualiteit. Blijkt bij aanvang van uw maatwerktraining dat een actuele gebeurtenis meer aandacht behoeft dan de in het programma opgenomen onderwerpen, dan spelen onze trainers hier alert op in.

De wederzijdse samenwerking stopt niet na afronding van een training. Voor onze klanten staan wij ook na het verstrekken van het cursusverslag klaar. Zo beantwoorden wij graag uw tussentijdse vragen of helpen wij u op weg met documenten die uw OR-werk eenvoudiger maken. Ook kiezen wij de thema’s voor onze gratis klanten dag op basis van wat er op dat moment bij onze klanten speelt.

Staan voor kwaliteit

Oosterhoorn Medezeggenschap is als onderwijsinstelling ingeschreven in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Naast de erkenning dat Oosterhoorn Medezeggenschap voldoet aan de kwaliteitseisen van het CRKBO heeft de registratie nog een bijkomend effect. Door deze registratie is Oosterhoorn Medezeggenschap een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat wij onze opleidingsactiviteiten BTW-vrij aan onze klanten mogen aanbieden.

Onze trainers zijn:

  • Aangesloten bij de NVO2 de Beroepsvereniging voor het vakgebied van Human Resource Development en zijn hierdoor gehouden aan de beroepscode van de vereniging.
  • Lid van de BVMP Beroepsvereniging Van MedezeggenschapsProfessionals en volgen de door de vereniging opgestelde gedragscode.

Om als trainers actueel te blijven binnen het vakgebied en het werkterrein volgen onze trainers jaarlijks een aantal scholingen, nemen zij deel aan intervisiebijeenkomsten en schrijven zij regelmatig artikelen. Ook zult u ons regelmatig bij landelijke OR dagen ontmoeten waar wij workshops verzorgen.