Van uw trainer verwacht u kennis van zaken, inlevingsvermogen, betrokkenheid en een uitnodigende aanpak. Kwaliteiten die u aantreft bij Corry Oosterhoorn, directeur van Oosterhoorn Medezeggenschap.

Een greep uit haar inspirerende C.V.:

 • Ruim 20 Jaar persoonlijke ervaring met medezeggenschap.
 • Gecertificeerd MZ-opleider, conform de nieuwe kwaliteitseisen van de SER voor MZ-opleidingsinstituten.
 • LINK-geaccrediteerd trainer.
 • Ambtelijk secretaris en later medeoprichtster en secretaris/penningmeester van VASMO, de beroepsvereniging voor ambtelijk secretarissen.
 • Senior trainer/adviseur en manager, verbonden aan DASMO (Dienstverlening Ambtelijk Secretariaten van Medezeggenschapsorganen).
 • Jarenlang ervaring als medezeggenschapstrainer.
 • Redactielid van Toolkit Medezeggenschap, een naslagwerk voor ondernemingsraden.
 • Publicist op het gebied van medezeggenschap (vaste bijdrage in Praktijkblad voor de Ondernemingsraad en www.ornet.nl).
 • Trainer OR Academy.

Corry Oosterhoorn:

“Vanuit Oosterhoorn Medezeggenschap ondersteun ik ondernemingsraden op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Het is voor mij een uitdaging de OR bewust te maken van de aanwezige kennis en kwaliteiten. Graag maak ik daarbij kennis met de bestuurder van de OR en stimuleer ik OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en brainstorm. Waar mogelijk maak ik gebruik van de principes van het creatief denken. Dit alles in de vorm van (maatwerk) training, begeleiding van brainstormsessies en advisering. Uitgangspunten die ik bij het verzorgen van trainingen hanteer zijn:

 • Resultaatgericht, zo concreet mogelijk en toegespitst op de praktijk van de betreffende OR.
 • Geen lange presentaties maar werkvormen waarbij de OR na relevante informatieverstrekking zelf aan het werk gaat.
 • Hanteren van afwisselende en interactieve werkvormen, met ruimte voor ontspanning en humor.
 • De aanwezige kennis bij de deelnemers naar boven proberen te halen.
 • Het belang van medezeggenschap is interactief zijn met je omgeving, dus moedig ik de OR hier toe aan.
 • Zo mogelijk gaan we aan de slag met actuele thema’s uit de eigen organisatie.”

 

Zie ook:  www.or-trainers.nu/profile/61/Corry-Oosterhoorn/

Hier treft u tevens een aantal referenties aan.