Indien u om wat voor reden niet tevreden bent over de dienstverlening van Oosterhoorn Medezeggenschap hopen we dat u dat direct zult melden en dat we er in een gesprek goed uit zullen komen. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Oosterhoorn Medezeggenschap.

Klachten kunnen tot vier weken na het optreden van het ongenoegen worden gemeld bij Oosterhoorn Medezeggenschap.

De schriftelijke uiting moet worden gezonden aan:
Oosterhoorn Medezeggenschap
Ooster Oenerweg 13
8167 PA Oene
Of per mail info@oosterhoornmz.nl

Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Een ingediende klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 2 werkdagen) contact opgenomen met de klant om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is.

Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn erop zal worden gereageerd. De trainer zorgt voor de benodige informatie en komt de afgesproken werkwijze binnen twee weken na.

In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan de onafhankelijke derde,
Mr. C.P. van den Eijnden                                                                                                                                                                               De Voort Advocaten en Mediators
Professor Cobbenhagenlaan 75
Postbus 414
5000 AK TILBURG
Telefoon 013 466 88 88
Email info@devoort.nl

De afhandeling van de klacht door de onafhankelijke derde vindt binnen vier weken plaats. De kosten daarvan worden betaald door Oosterhoorn Medezeggenschap. Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

In het geval dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld, dan wordt dit binnen 2 weken na overeenkomstdatum betaalbaar gesteld aan de klager.

Ingediende klachten en bijbehorende documentatie worden door ons voor een termijn van twee jaar bewaard.