Oosterhoorn Medezeggenschap gelooft in rendementsvolle samenwerkingen. Niet alleen voor OR-en maar ook voor haar eigen organisatie. Zoals met professionele partners waarvan de inbreng ú direct ten goede komt. Benieuwd wie dit zijn? Onderstaand treft u een actueel overzicht aan:

OR-ondersteuning

Voor OR-ondersteuning organiseren wij trainingen en studiedagen voor ambtelijk secretarissen. Wij schakelen deze partner in wanneer een opdrachtgever een (freelance) ambtelijk secretaris wil aanstellen. www.or-ondersteuning.nl.

 

Hendriks training en coaching

Voor ondersteuning bij het motiveren van teams, het aanreiken van handvatten aan een DB hoe het OR-team te motiveren, maken wij gebruik van de ruime ervaring op het gebied van motiverende gesprekstechnieken van Hendriks training en coaching.

 

Verkiezingen OR

Samen met OR-ondersteuning bieden wij een uniek product aan voor de OR-verkiezingen. Uw voordeel? Samen nemen wij uw zorg voor het hele verkiezingstraject of onderdelen daarvan voor onze rekening. Meer informatie over dit product vindt u op www.verkiezingenor.nl.

 

De Voort advocaten

De medezeggenschapsdivisie van De Voort advocaten schakelen wij in bij juridische vraagstukken en bij adviestrajecten waarin zware juridische aspecten een rol spelen. www.devoort.nl.

 

Pragt Produkties

Bij trainingsonderdelen die gaan over gedrag en effectieve communicatie maken wij gebruik van de inzet van een trainingsacteur van Pragt Produkties. www.pragtprodukties.nl

 

Urbanus & Mickers

Bij het ervarend leren in de buitenlucht schakelen wij Urbanus & Mickers in bij het verzorgen van bijzondere outdoor activiteiten. www.urbanusteamtraining.nl

 

Vakinhoudelijke deskundigen

Mocht onze eigen kennis onvoldoende zijn om u optimaal te ondersteunen bij een specifieke vraag, dan maken wij gebruik van ons netwerk van inhoudelijke experts. Wordt een vakinhoudelijke deskundige voor uw training ingezet, dan zijn de kosten hiervoor uiteraard voor onze rekening.