Variatie op de te behandelen thema’s                                                                                                                                                                           Het medezeggenschapswerk focust op inhoud, processen en procedures. Thema’s die in elke vorm en variatie tijdens uw training aan de orde komen.

Welke werkvormen mixen wij voor u?
Dat is afhankelijk van uw leerdoelen. Welke kennis wilt u ontvangen? Welke vaardigheden wilt u ontwikkelen? Wat is uw persoonlijke effectiviteit? Welke samenwerkingsvraagstukken spelen er? Uw persoonlijke antwoorden op deze kernvragen leiden tot een mix van werkvormen die úw interesse optimaal prikkelen.

Brainstormsessies
Behoefte aan een inspirerende bijeenkomst over een actueel thema? Wij begeleiden graag uw brainstormsessie.

’t Is het team dat telt
Wilt u een bijzondere teambuilding? Behoeft de onderlinge samenwerking aandacht? Vraagt u naar onze vele mogelijkheden.

Een acteur/bestuurder: spelenderwijs leren
Bij het aanleren van vaardigheden is het soms zinvol om gebruik te maken van de inzet van een acteur. Op basis van uw leerwensen kunnen wij u adviseren voor bepaalde programma-onderdelen een acteur in te schakelen of een ervaren bestuuder van een andere organisatie.